Kallelse till årsmöte 2024

Lördagen den 18 maj
på Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg

I år arrangerar vi årsmötet ihop med Föreningen Allmogegeten på Fredriksdals
friluftsmuseum i Helsingborg. På friluftsmuseet finns mycket att titta på. Här bevaras
flera lantraser av olika djurslag som skånsk blommehöna, åsbohöna, linderödssvin,
väneko, göingeget, värmlandsfår och nordsvensk brukshäst. Dessutom finns här
stadskvarter, köksträdgård, botanisk trädgård och rosenträdgård.

Vi bjuder på lunch och fika samt inträdet för dig och din familj.

Program
11.00 Årsmöte Föreningen Landtsvinet
ca 12.00-14.00 Lunch och guidad visning av djuren
14.00 Årsmöte Föreningen Allmogegeten

Anmälan
För måltidernas skull är det viktigt att du anmäler dig och om du har fler familjemedlemmar med dig. Glöm inte att ange eventuella allergier.

Anmälan görs till Seija Tuomainen 0730-40 15 79, ceya@live.se

Motioner
Skickas till styrelsens sekreterare Martin Ragnar (martin@sockerslottet.se).

Nominering av kandidater till styrelsen
Görs till valberedningen. Sammankallande Ronny Olsson (ronny@kackel.se), Isa Löfvendahl (isa.lofvendahl@gmail.com) och Tomas Andersson (john.tomas.andersson@gmail.com).

Välkomna!