Styrelsen

Ordförande:

Bo Dahlgren
072-708 32 94
Mail: Ordförande

Vice ordförande:
Seija Toumainen
073-040 15 74

Kassör:
Jonny Häll
070-691 69 18
Mail: Kassör

Vice kassör:
Lennart Höglund
070-970 33 65

Sekreterare:
Martin Ragnar
073-520 96 95
Mail: Sekreterare

Ordinarie Ledamöter:
Kristina Forss
073-810 36 45

Suppleanter:
Gunnel Groth
070-518 10 22

Denice Persson
070-435 20 71

Lina Persson
076-801 45 11

Medlemsansvarig:
Jessica Wiktorsson
0705-560531
Mail: Medlemsansvarig

Genbanksansvarig:
Avelsrådet

Hemsideansvarig:
Marita Sörensen och Caroline Wenström
webbmaster@landtsvinet.se