Styrelsen

Ordförande:

Bo Dahlgren
072-708 32 94
Mail: Ordförande

Vice ordförande:
Elin Rynger
021-39 80 76
Mail: Vice ordförande

Kassör:
Jonny Häll
070-691 69 18
Mail: Kassör

Sekreterare:
Martin Ragnar
073-520 96 95
Mail: Sekreterare

Ordinarie Ledamöter:

Lennart Höglund
070-970 33 65

Kristina Forss
073-810 36 45

Suppleanter:
Gunnel Groth
070-518 10 22

Isa Lövendahl
070-361 23 97

Lina Persson
076-801 45 11

Seija Toumainen
073-040 15 74

Medlemsansvarig:
Jessica Wiktorsson
0705-560531
Mail: Medlemsansvarig

Genbanksansvarig:
Avelsrådet

Hemsideansvarig:
Mia Persson
070-531 81 18
webbmaster@landtsvinet.se