Styrelsen

Ordförande:

Bo Dahlgren
072-708 32 94
Mail: Ordförande

Kassör:
Jonny Häll
0380-740 05
Mail: Kassör

Sekreterare:
Martin Ragnar
073-520 96 95
Mail: Sekreterare

Ordinarie Ledamöter:
Elin Rynger
021-39 80 76
Mail: Vice ordförande

Jessica Wiktorsson
0705-560531

Lennart Höglund

Lena Ekeroth
0761-038003

 Suppleanter:
Kristina Forss
0738-103645

Gunnel Groth

Lina Persson
076-801 45 11

Seija Toumainen
073-040 15 79

Medlemsansvarig:
Jessica Wiktorsson
0705-560531
Mail: Medlemsansvarig

Genbanksansvarig:
Avelsrådet

Hemsideansvarig:
Mia Persson
0430-53114
webbmaster@landtsvinet.se