Medlemskap

tidningAtt vara medlem (eller erlägga motsvarande registreringsavgift) och ha sina djur registrerade i genbanken är en förutsättning för att få eu-stöd för linderödssvin som hotad husdjursras.

Vidare får du som medlem tidningen Linderödaren 4 gånger om året. Du kan då också annonsera fritt både i medlemstidningen och på vår hemsida.

Du behöver inte ha linderödssvin för att ha glädje av ett medlemskap. Vi har många stödmedlemmar och andra som finner vår tidning läsvärd.

Föreningen Landtsvinet har ca 200 medlemmar.

Grymt välkommen!

Medlemsavgift: 200kr
Postgiro: 75 15 58-8 (ange Namn, adress, telenr och ev. medlemsnummer)