Avelsrådgivning

Avelsrådet ger dig råd om vilka avelsdjur som passar ihop och vilka som passar i avelsstrategin.

  Ronny Olsson    Jessica Wiktorsson    Lennart Höglund    Bo Dahlgren
Tel: 0435-230 85 Tel. 070-556 05 31 Tel. 070-970 33 65 Tel: 072-708 32 94
ronny@kackel.se sesse_w@hotmail.com l.hoglund@hotmail.com dahlgren.bo@telia.com

Vi hjälper dig att kombinera lämpliga avelsdjur. Hör gärna av er redan innan ni köper era första linderödsgrisar eller åtminstone innan ni bestämmer er för vilken galt ni ska välja till era gyltor. Vi har tillgång till ett simuleringsprogram och det kompletta genbanksregistret.

Föreningen har valt en avelsstrategi vars mål är att få en balans mellan de tre avelslinjerna Skåne, Sörmland och Halland. Vi siktar på 80% + 10 % + 10%.

Vidare är det av stor vikt att få ut avelsdjur från många olika besättningar. Då riskerar vi inte att tappa genetisk variation i onödan. Vi kan se hur många avkommor de olika avelsdjuren har i genbanken.

Naturligtvis tittat vi också på hur nära besläktade de tänkta avelsdjuren är med varandra.

                                              © Föreningen Landtsvinet