Vad gör föreningen?

Föreningen Landtsvinet arbetar med denna aktuella fråga på flera olika sätt. 

  • Vi svarar givetvis på medlemmarnas frågor gällande afrikansk svinpest.
  • Vi har lämnar in ett överklagande avseende avlivningen av djuren på den genbank som hamnade inom zonen. 
  • Vi arbetar på ett brev till regeringen och jordbruksverket där vi påpekar att det är viktigt att berörda myndigheter tar kontakt med föreningen innan ett avlivningsbeslut fattas. Detta mot bakgrund av att vi bevarar den enda oförädlade lantrasgrisen i norra Europa. 
  • Vi har haft styrelsemöte en gång i veckan sedan utbrottet och kommer att ha extra möten om det skulle behövas.