Nyttiga länkar

Afrikansk svinpest – Jordbruksverket.se
Jordbruksverket sida för Afrikansk svinpest med samlad information, smittkarta, aktuella riktlinjer m.m.

Friska djur – trygga människor – SVA
Beskrivning och analys av smittläget ifrån statens veterinärmedicinska anstalt

Övervakning av afrikansk svinpest (ASF) – SVA

Epidemiologisk lägesbild 2023-09-28
Artikel med sammanfattning av aktuell lägesbild (23-09-28) 

Åtgärder och begränsningar i smittad zon (23-09-15)

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur – SVA