Länkar

LAGAR OCH REGLER

SJV – Produktionsplats för grisar
Om du håller en eller flera grisar ska du anmäla det till Jordbruksverket. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om detta och även ladda ner blanketter för anmälan om djurhållning.

SJV – Märkningsutrustning för grisar
Grisar ska vara märkta senast innan de lämnar den produktionsplats där de är födda. Här kan du läsa mer om märkning och även beställa informationsbroschyrer och märkningsutrustning.

SJV – Djurskyddsbestämmelser Gris
Här kan du hämta Jordbruksverkets broschyr (pdf-format). I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta dina grisar.

SLAKT

SJV – Regler vid hemslakt och annan avlivning av grisar
Hemslakt för eget bruk är tillåtet. Om du har avlivat grisar på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som äger djuren och ditt hushåll. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött. Här informerar Jordbruksverket om gällande regler.

SJV – Hantering vid avlivning av gris
Informationsbroschyr (pdf-format). Några rubriker: Du har ett ansvar som djurägare, Vad säger lagen?, Att ta beslut om avlivning, Djurens hantering i samband med avlivning, Utrustning, Metoder för bedövning och avlivning, Hantering av det döda djuret.

SVA – Trikinundersökning
Jordbruksverket rekommenderar att man tar trikinprov på hemslaktade grisar. Till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kan du skicka en bit kött (10 gram) och få svar via e-post eller mobil nästa dag till en kostnad av ca 100 kr. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Livsmedelsverket – slakterier
Lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur.

BEVARANDE

SJV – Lantraser i genbank
Informationsbroschyr från Jordbruksverket (pdf-format). Vad är en genbank? Hur fungerar den? Svaren på dessa frågor och många fler kan du få i den här broschyren. Den ger också en bakgrund till varför vi ska bevara utrotningshotade husdjursraser och hur vi gör det på ett säkert och hållbart sätt.

Lantrasforum
Föreningen Landtsvinet ingår i lantrasforum, en samarbetsorganisation för föreningar vars syfte är att bevara och bruka svenska lantraser. Genom Lantrasforum samverkar medlemsföreningarna i aktuella frågor och kan stötta varandra.

Linderödsgrisen – en inventering av populationsstruktur och produktionsnivå
Examensarbete vid SLU, Institutionen för husdjursgenetik av Monica Hansson (2008)

RäddaEnArt – Plattformen för dig som vill bidra till biologisk mångfald 

EU-STÖD

SJV – Miljöersättning för hotade husdjursraser
Du kan få ersättning när du håller djur av raser som finns med på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser, till exempel linderödssvin i genbank. Syftet med ersättningen är att bevara den genetiska resursen som våra husdjurraser är.

TILLVARATAGANDE AV KÖTT

Svenskt kött – Styckning av gris
Instruktionsfilmer från Svenskt Kött som visar hur man styckar ut olika styckningsdetaljer

Salsus – Korvrecept
Om att göra egen korv. Olika tillvägagångssätt och mängder av recept.

Eldrimner – nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk
Rådgivning och information om charktillverkning och gårdsslakt.

ÖVRIGT

Info från Gård och Djurhälsan
Information för de som har få grisar.

SVA – Sjukdomar hos grisar
Information om svinsjukdomar från Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt.

SLU – Forskningsprojekt på svin
Använd sökfunktionen för att hitta forskningsprojekt och examensarbeten om grisar vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Slow Food Skåne
Slow Food Skåne arbetar tillsammans med Föreningen Landsvinet med linderödssvinet som Presidiaprojekt. Presidiaprojektens främsta mål är att garantera en livskraftig framtid för livsmedel som tillhör våra lokala mattraditioner. Mål och syfte med Presidia Linderödssvinet är att stödja och främja uppfödningen av linderödssvinet utan att äventyra bevarandet, att skapa ett kontaktnät för att uppmärksamma linderödssvinet för allmänheten och att stödja små uppfödare, slakterier, charkuterier och butiker i regionen.

Slow Food – Ark of Taste
The Ark of Taste skapades 1996 för att samla smaker som riskerar att försvinna och som är värda att bevara och skyddas för framtiden. I Smakernas Ark samlas, beskrivs och katalogiseras glömda och vissa akut utrotningshotade smaker, arter, djurslag, hantverk och andra matminnen. I den svenska Arken finns idag bland annat linderödgrisen.

Kålrotsakademien – www.kålrotsakademien.se

Skåneländska Gastronomiska Akademien – www.skga.se/index.php/akademins-hemsida

SlowFood Scania – slowfoodscania.com

Ekfrämjandet – www.ekframjandet.se

Skånes Djurpark – www.skanesdjurpark.se