Beskrivning

Foto: Louise Westerberg

I dag kan vi säkert säga att Linderödssvinet har sina rötter i det gamla skogssvinet. Den som höll sin fars gamla svinstam in på 1950-talet hette Olof Andersson i Södra Pårup på Linderrödsåsen. De tillvaratogs av Skånes Djurpark och dessa svin utgör grunden till dagens genbank. En DNA-analys har under senare år utförts av SLU. Den visar att Linderödssvinet är en unik ras som skiljer sig genetiskt från andra raser. Den var mycket nära utrotning men kunde räddas och bevaras.

Det är en härdig ras som är anpassad till ett fritt liv. Den trivs bäst om den får gå ute och böka i jorden med möjlighet till skydd för väder och vind. När det blir kallt sätter den snabbt borst och skyddsfett. Som andra lantraser varierar den i färg och teckning. Grundfärgen är rödbrun, vitgrå eller sandfärgad med små eller stora svarta fläckar. Den växer inte lika fort som de raser och hybrider som utnyttjas i storproduktion, men kräver å andra sidan inget dyrt specialfoder. Slaktvikten för en ettårig linderödsgris är ungefär 90 kg. Suggan får i genomsnitt 7 överlevandee kultingar per kull, men det kan givetvis variera.

Se även avelsplan.