Genbanksbevarande

Om du vill vara med och bevara linderödssvinet måste du först själv ansluta dig till genbanken.

Då måste du vara medlem/erlägga årsavgift och teckna ett genbankskontrakt med Föreningen Landtsvinet. Det gör du lämpligen med Jessica Wiktorsson (se avelsrådgivning).

När båda parter har skrivit på genbankskontraktet får du en årslicens/bevis som du kan kopiera och utfärda när du säljer linderödssvin som är födda i din genbank. Årslicens/bevis är det underlag som föreningen måste ha för att kunna registrera djuret och utfärda ett genbanksintyg till djurägaren. Men då måste djurägaren först ha ett giltigt genbankskontrakt. Det är mycket viktigt att förstå detta.

Det är Jessica Wictorsson (se avelsrådgivning) som utfärdar genbanksintygen.

Om du köper ett linderödssvin som du tänker avla på, begär alltid årslicens/bevis från uppfödaren, eller genbanksintyg om det är ett äldre djur.

                                             © Föreningen Landtsvinet