Rädda en art

Stiftelsen ”Rädda en art” stödjer olika projekt som verkar för att rädda växter och djur. Stiftelsen rädda en art stöttar Landtsvinet, då linderödssvin är det enda svinet i Sverige som klassas som en lantras. 

Du kan läsa mer om Rädda en art och deras arbete genom deras hemsida och du kan läsa särskilt om linderrödssvin