Om Föreningen

Föreningen Landtsvinet bildades 1992 för att bevara=spara/skydda linderödssvinet som en oförädlad lantras samt att verka för en sund och naturlig svinskötsel.

Föreningen Landtsvinet är av Jordbruksverket godkänd som registerförande förening med godkänd avelsplan för rasen linderödssvin.

Bevarandet sker inom en genbank med levande djur hos såväl privatpersoner som djurparker och andra instititioner. Vår tanke är att alla ska kunna hålla en eller ett par grisar och därmed göra en förhållandevis stor insats i bevarandearbetet. I dag finns ca 300 linderödssvin i genbanken fördelade på ca 100 besättningar. Det behöver inte vara något fel i att hålla lite större besättningar, men ur bevarandesynpunkt är det i princip bättre med många små besättningar än med några få stora. Vi rekommenderar också att hålla egna galtar, minst en på tre suggor.

 

_MG_9963                                                                   © Föreningen Landtsvinet