Projekt

 

 

Föreningen Landtsvinet får stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att bevara Linderödsgrisen. Projektet omfattar stöd för utgivning av tidningen Linderödaren, avelsrådgivning samt transporter av värdefulla djur.