Välkommen till Föreningen Landtsvinet

Linderödssvinet är en lantras som är anpassad till ett äldre huvudsakligen självhushållande bondesamhälle och passar bäst att även i dag användas i ett liknande sammanhang.

Vill du vara med och bevara linderödssvinet så köp genbanksdjur och anslut dig till genbanken.

Rätt använda blir linderösgrisar en viktig del av ett naturligt kretslopp.
De äter maskar och larver, ogräs och rötter, bearbetar jorden och gödslar den.

Foto: Anna Jung

”Jag vill vara ute och böka i jorden och ha roligt – inte stå inne på betonggolv och ha tråkigt!”

Med vänlig hälsning
Linderödsgrisen