Linderödsgrisens dag

Den 9 maj – nöff – firar vi Linderödsgrisens dag. Det är en tradition sedan 2016, när föreningen Landtsvinet instiftade dagen. Alla som vill göra nåt med koppling till linderödsgrisen välkomnas att delta i firandet – den aktuella dagen eller dagarna närmast kring den 9 maj. Under 2016 var det flera gårdar som tog tillfället i akt att visa upp sina linderödare för en intresserad allmänhet. Linderödsgrisens dag blev en utmärkt anledning att kontakta lokaltidningen eller lokalradion för att på ort och ställe berätta mer om den egna verksamheten i allmänhet och om linderödsgrisen i synnerhet, så klart. Det är ett smart sätt att använda sig av Linderödsgrisens dag på. På samma sätt passade många friluftsmuséer med linderödare i sina besättningar på att slå ett extra slag för linderödaren just denna dag. Hela muséet blev med ens ett snäpp intressantare för besökaren, när det också rymde en rykande aktualitet. Och när man berättar om linderödare ligger lantrasbegreppet också på tungan och vips kan man sätta in linderödaren i en större kontext där också andra äldre raser får chans att presentera sig för en kunskapstörstande besökare, skolklass eller reporter. Om du slaktar linderödare ibland är Linderödsgrisens dag ett utmärkt tillfälle att sälja in dina produkter på krogen i närheten och verkligen få den att bli ambassadör för det du ägnar dig åt. Den 9 maj 2016 – ja hela veckan – kunde man på det sättet äta linderödare på självaste Grand Hotel i Stockholm. Så vad hittar du på i år på Linderödsgrisens dag den 9 maj?

Nedan finner ni en detaljerad beskrivning av varför dagen och hur du kan vara med och bidra. Vi tänker helt enkelt att var och en som vill hitta på nåt gör så och meddelar oss så att vi kan lägga upp info på vår hemsida – maila webbmaster@landtsvinet.se. Sprid gärna denna information till alla som ni tycker borde ta del av den!

Detaljerad beskrivning