Vad kan du själv göra?

Nedan följer en berättelse ifrån en av genbankerna i Sverige. Här beskriver gården vilka åtgärder de kommer att ta för att förhindra smittspridningen och skydda sina djur. 

 

”Jag har funderat vad jag kan göra för att minska risken för att få in smitta på min gård. Följande gör jag nu:

Satt totalförbud för hundar att vistas i närområdet av mina hagar och inga hundar få gå på grusvägen genom min gård (den är privat och jag har rätt att stänga av den). Hundar nosar på mycket och hundägare är ofta ute i naturen med sina hundar och där ser jag en stor risk.

Begränsa genomfart och de som vill gå genom gården till att ta en annan väg, med hänvisning till att minska risken för att få in smitta. Detta ska jag prata med avfallsbolaget om som kör sopbilen, för och se om jag kan få dem att vända innan gården och inte köra igenom.

Kommer sätta upp skyltar med info om att vi har skyddsvärda djur på gården och be allmänheten som inte har ett ärende till gården att gå någon annanstans.

Jag har två infarter till gården. Den ena kör jag med bilen och den andra använder jag till traktorn, för att så mycket som möjligt minska risken för att föra in smitta med fordonen och att traktorn blir smittad på däcken.

Stövlar som jag har i hagarna, stannar där och jag byter från skor till stövlar vid en linje som jag inte går över med skor

Inga hinkar ställs på marken utanför hagarna, där står de på träpallar där jag fyller upp foder, så att de inte kommer i kontakt med något golv. 

Säcka kärran stannar utanför hagarna.

Sammanfattning: Allt som kan komma i kontakt med marken utanför hagarna kommer ej in i hagarna.

Traktor mm som jag behöver köra in i hagarna rengörs innan jag kör in.

Jag har fårstaket runt alla mina hagar och eltråd med distans isolatorer på 20cm i det yttre skalet. Därav har jag aldrig sedan vi byggde detta 2010 haft en ända gris på rymmen och ej heller något vildsvin som tagit sig in heller.

Vi har sällan vildsvin nere hos oss, men de som har det borde ha eltråd med distansisolatorer på båda sidor om Fårstaketet. Då kan inte något vildsvin böka sig under eller försöka springa igenom staketet. Då har man också 40cm mellan vildsvin och linderödssvin och smittan kan ej överföras.

Något jag faktiskt funderar på att sätta runt mitt yttre skalskydd – 2 eltrådar, samt en eltråd ovanför fårstaketet. Då går det heller inte att häva sig över staketet (har hänt mellan 2 avelsgaltar som ville slåss hos mig för några år sedan). Där fick jag sätta flera eltrådar för att hålla den ena galten borta från den andra.

Allt detta för att förebygga att få in smitta på gården.”