Så funkar en genbank

Genbankssystemet är organiserat med hjälp av tre dokument:
• genbanksintyg
• genbankskontrakt och
• årsrapport

Det är viktigt att du kan hålla djuren i genbanken fria från inkorsning och att du förstår vikten av att de ska fortsätta vara oförädlade.

Genbanksintyget är ett härstamningsintyg med djurets stamtavla. Det får endast utfärdas av ägare till genbanksbesättningar. Detta dokument är grundkravet för att du själv ska kunna ansluta dina djur till genbanks – systemet.

Genbankskontraktet får du från den rasbevarande föreningen. Det är ett avtal där du går med på att följa gällande regler och avelsplan för djurslaget. Efter att föreningen godkänt din ansökan är dina djur anslutna till genbanken och du får ett genbanksnummer. Nu har du i din tur rätt att utfärda genbanksintyg på de djur du säljer.

Årsrapporten, som är en förteckning över födda, inköpta, sålda och döda djur och eventuella sjukdomar, ska du varje år lämna till din rasbevarande förening. Vissa föreningar vill även ha in andra uppgifter om produktion, men de är oftast frivilliga. Syftet med årsrapporten är att man ska kunna följa upp hur lantraserna bevaras. Uppgifterna används av Jordbruksverket och FAO (Food and Agriculture Organization).
Ur broschyren Lantraser i genbank http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr142.pdf